صفحه اصلی / Carpes Koï 1

تاریخ فرستاده شدن / 2013 / هفته ی 43

هفته ی 49 2014 »
دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه شنبه یک شنبه
  Piwishack

اشتراک تصویر شما

هسته اچ تی ام ل هسته بی بی کد دیگر کد ها

مشاهده تصویر انگشتی (بدون لینک) :

Thumbnail

نمایش انگشتی (قابل کلیک، لینک به گالری) :

ThumbnailToGallery

نمایش انگشتی (قابل کلیک، لینک به تصویر) :

ThumbnailToImage

تماشا به صورت نمایش معمولی بدون لینک :

Image

حالت مشاهده مشاهده معمولی (قابل کلیک، لینک به گالری) :

ImageToGallery

مشاهده تصویر انگشتی (بدون لینک) :

Thumbnail

نمایش انگشتی (قابل کلیک، لینک به گالری) :

ThumbnailToGallery

نمایش انگشتی (قابل کلیک، لینک به تصویر) :

ThumbnailToImage

تماشا به صورت نمایش معمولی بدون لینک :

Image

حالت مشاهده مشاهده معمولی (قابل کلیک، لینک به گالری) :

ImageToGallery

کد سفارشی#1 - !##t(##n)!

کد سفارشی#2 - Image in Creole format

کد سفارشی#3 - Personnalised HTML format example

کد سفارشی#4 - Image name + image URL